Πολιτική Απορρήτου
ΚΑΝΟΝΕΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

ΚΑΝΟΝΕΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

1. Ορισμοί

1.1. Υπεύθυνος επεξεργασίας δεδομένων και του ιστότοπου www.my-style.gr και ο χειριστής (εφεξής «υπεύθυνος επεξεργασίας δεδομένων») είναι ο «ΔΙΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ», Ο ΑΦΜ 0441145468, Τοποθεσία Έδεσσας, Νομός Πέλλας 58200, Ελλάδα

1.2. Αγοραστής είναι φυσικό ή νομικό πρόσωπο που έχει αποκτήσει εμπορεύματα στο διαδικτυακό κατάστημα www.my-style.gr

1.3. Οι κανόνες για την επεξεργασία προσωπικών δεδομένων (εφεξής οι «κανόνες») ρυθμίζουν τις βασικές αρχές συλλογής, επεξεργασίας και αποθήκευσης προσωπικών δεδομένων στις οποίες βασίζεται ο υπεύθυνος επεξεργασίας κατά την επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων του αγοραστή.

2. Γενικές διατάξεις

2.1. Η λειτουργία του καταστήματος διέπεται από τη χρήση του ισχύοντος Κώδικα Δεοντολογίας.

2.2. Τα δεδομένα των αγοραστών συλλέγονται για καθορισμένους και νόμιμους σκοπούς, υποβάλλονται σε επεξεργασία με δίκαιο και ακριβή τρόπο.

3. Επεξεργασία προσωπικών δεδομένων

3.1. Ο αγοραστής συμφωνεί ότι τα προσωπικά δεδομένα που υποβάλλει οικειοθελώς κατά τη στιγμή της παραγγελίας θα υποβάλλονται σε επεξεργασία σύμφωνα με αυτούς τους κανόνες.

3.2. Ο αγοραστής έχει το δικαίωμα να έχει πρόσβαση στα προσωπικά του δεδομένα και να έχει το δικαίωμα να διορθώσει ή να διαγράψει λανθασμένα, ελλιπή, ανακριβή προσωπικά δεδομένα μέσω e-mail ή καλώντας στο 694 390 6865. Σε αυτήν την περίπτωση, ο πωλητής πρέπει να εφαρμόσει αμέσως το αίτημα του αγοραστή (εντός 1-2 ημέρες).

3.3. Ο υπεύθυνος επεξεργασίας δεδομένων αναγνωρίζει και σέβεται το δικαίωμα στην ιδιωτικότητα κάθε αγοραστή που παραγγέλνει ηλεκτρονικό κατάστημα στο www.my-style.gr. Ο υπεύθυνος επεξεργασίας δεδομένων συλλέγει και χρησιμοποιεί τα προσωπικά δεδομένα του αγοραστή (όνομα ή διεύθυνση, διεύθυνση, αριθμός τηλεφώνου, διεύθυνση email και άλλες πληροφορίες που παρέχονται από το ηλεκτρονικό κατάστημα κατά τη στιγμή της παραγγελίας) για την επεξεργασία παραγγελιών ή την εκπλήρωση άλλων συμβατικών υποχρεώσεων.

3.4. Ο υπεύθυνος επεξεργασίας δεδομένων δεσμεύεται να μην αποκαλύψει τα προσωπικά δεδομένα του αγοραστή σε τρίτους, εκτός από τους συνεργάτες του υπεύθυνου επεξεργασίας δεδομένων που παρέχουν την παράδοση των αγαθών ή άλλες υπηρεσίες που σχετίζονται με την εκπλήρωση της παραγγελίας του αγοραστή. Σε όλες τις άλλες περιπτώσεις, τα προσωπικά δεδομένα του αγοραστή μπορούν να γνωστοποιηθούν σε τρίτους μόνο σύμφωνα με τη διαδικασία που προβλέπεται στις νομικές πράξεις της Δημοκρατίας της Ελλάδας

3.5. Τα προσωπικά δεδομένα πρέπει να υποβάλλονται σε επεξεργασία με ασφαλή μέσα για την αποτροπή της παράνομης καταστροφής, αποκάλυψης ή άλλης παράνομης δραστηριότητας.

3.6. Η επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων γίνεται σύμφωνα με τις διατάξεις του Γενικού Κανονισμού Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα (ΓΚΠΔ 2016/679), κάθε ειδικότερη εθνική και ευρωπαϊκή νομοθεσία για συγκεκριμένους τομείς, την ισχύουσα ελληνική νομοθεσία για την προστασία των προσωπικών δεδομένων, όπως καθώς και για την προστασία των προσωπικών δεδομένων και του απορρήτου στον τομέα των ηλεκτρονικών επικοινωνιών (Ν. 3471/2006, όπως ισχύει) και των αποφάσεων της Αρχής Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα (ΑΠΔΠΧ).

4. Αλλαγή κανόνων

4.1. Ο υπεύθυνος επεξεργασίας δεδομένων έχει το δικαίωμα να αντικαταστήσει εν μέρει ή πλήρως τους Κανόνες ειδοποιώντας το ηλεκτρονικό κατάστημα του kartas.gr. Ο Πωλητής αναλαμβάνει να κάνει μια τεχνική δυνατότητα για τον αγοραστή να ανανεώσει την Πολιτική Απορρήτου.

4.2. Οι προσθήκες ή τροποποιήσεις στους Κανονισμούς τίθενται σε ισχύ από την ημερομηνία δημοσίευσής τους, δηλ. y. από την ημέρα που θα εμφανιστούν στο ηλεκτρονικό κατάστημα kartas.gr.

4.3. Εάν ο αγοραστής διαφωνεί με τη νέα έκδοση των Κανόνων, έχει το δικαίωμα να την αρνηθεί εγγράφως.

4.4. Εάν ο Αγοραστής συνεχίσει να χρησιμοποιεί τις υπηρεσίες που παρέχονται από το ηλεκτρονικό κατάστημα μετά την ολοκλήρωση ή την τροποποίηση των Κανόνων, ο Αγοραστής θεωρείται ότι αποδέχεται τη νέα έκδοση των Κανόνων.

5. Παρουσίαση και μετάδοση πληροφοριών

5.1. Όλες οι ειδοποιήσεις σχετικά με την επεξεργασία προσωπικών δεδομένων παρέχονται στον υπεύθυνο επεξεργασίας μέσω e-mail info@kartas.gr ή ταχυδρομικώς.

5.2. Η απάντηση παρέχεται από τον υπεύθυνο επεξεργασίας δεδομένων με την ίδια μορφή με το μήνυμα ή την αξίωση που λάβατε.

6. Cookies

6.1. Ένα cookie είναι ένα μικρό έγγραφο κειμένου με μοναδικό αναγνωριστικό που μεταδίδεται από έναν ιστότοπο σε έναν προσωπικό υπολογιστή για να διακρίνει έναν προσωπικό υπολογιστή, τον τύπο του προγράμματος περιήγησης και να εμφανίσει προσωπική δραστηριότητα στο Διαδίκτυο. Ένας μοναδικός αριθμός προσδιορίζει το πρόγραμμα περιήγησης ενός ατόμου κάθε φορά που κάποιος επισκέπτεται έναν ιστότοπο. Τα cookies δεν σας επιτρέπουν να απομνημονεύσετε προσωπικές πληροφορίες (όπως προσωπικό όνομα και διεύθυνση). Τα cookies χρησιμοποιούνται σε ιστότοπους για τη διεξαγωγή στατιστικών στοιχείων, όπως ο αριθμός και η ροή των επισκέψεων στον ιστότοπο. Αυτές οι πληροφορίες δεν συνδέονται με προσωπικές πληροφορίες. Ένα άτομο μπορεί να απενεργοποιήσει τη χρήση των cookies ανά πάσα στιγμή, αλλά χωρίς ορισμένα cookies, ορισμένες από τις λειτουργίες του www.my-style.gr ενδέχεται να μην λειτουργούν ή να λειτουργούν λανθασμένα.

6.2. Σκοποί χρήσης cookies:

6.2.1. Δημιουργία καλαθιού αγορών (κύρια δραστηριότητα ιστότοπου) και στατιστικά στοιχεία επισκεπτών ιστότοπου. Με τη χρήση του ιστότοπου, ο πελάτης μπορεί να χρειαστεί να εγγραφεί για παραγγελία. Στην περίπτωση αυτή, ο πελάτης υποχρεούται να παρέχει προσωπικά δεδομένα (όπως όνομα, διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, τηλέφωνο κ.λπ.). Η εταιρεία έχει το δικαίωμα, κατά την κρίση της, να χρησιμοποιεί, με οποιονδήποτε νόμιμο τρόπο, όλες τις πληροφορίες και τα δεδομένα που παρέχονται από ένα φυσικό πρόσωπο σε σχέση με την εγγραφή ή με άλλο τρόπο. Ένα cookie για τη δημιουργία ενός καλαθιού αγορών δημιουργείται όταν ο χρήστης τοποθετήσει προϊόντα στο καλάθι του και διαγράφεται όταν κλείνει το παράθυρο.

Cookie Name

Expiration Time

Purpose of data processing

cookie_notice_accepted 60 χρόνια Αυτό το cookie αποθηκεύει την αποδοχή άλλων cookies που είναι απαραίτητα για τη λειτουργία του ιστοτόπου.
_cfduid 1 μήνας Απαραίτητο cookie για την ταχύτερη φόρτωση της σελίδας στον υπολογιστή σας (σύνδεση με cloudflare).
yith_wcwl_session* 1 μήνας Το cookie που είναι υπεύθυνο για την αποθήκευση της λίστας επιθυμιών σας.
wordpress_logged_in Στο τέλος της συνεδρίας Το cookie που είναι υπεύθυνο για τη σύνδεση στο λογαριασμό σας και διαγράφεται κατά την έξοδο από τη σελίδα.
wordpress_sec Στο τέλος της συνεδρίας Αυτό το cookie είναι υπεύθυνο για την καλή λειτουργία του καλαθιού αγορών σας.
woocommerce_recently_viewed Στο τέλος της συνεδρίας Αυτό το cookie είναι υπεύθυνο για την αποθήκευση προϊόντων που προβλήθηκαν πρόσφατα.


Κανόνες για το Newsletter

Όταν εγγράφεστε για ένα ενημερωτικό δελτίο, προσθέτουμε τη διεύθυνση email σας σε μια αντίστοιχη λίστα αλληλογραφίας. Όσο είστε εκεί, γνωρίζουμε ότι μπορούμε να σας στέλνουμε ενημερωτικά δελτία. Μπορείτε πάντα να αφαιρέσετε τη διεύθυνση email σας από τις λίστες αλληλογραφίας μας. Μπορείτε να το κάνετε χρησιμοποιώντας τον σύνδεσμο «Διαγραφή» (Απεγγραφή) στα ενημερωτικά δελτία μας που λαμβάνετε ή στέλνετε ένα e-mail στο kartas.gr. Μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε μια εξωτερική υπηρεσία email (Mailerlite) για την αποστολή ενημερωτικών δελτίων. Σημειώστε ότι οι λίστες αλληλογραφίας είναι ανεξάρτητες η μία από την άλλη. Εάν αποφασίσετε να καταργήσετε την εγγραφή σας από τα ενημερωτικά δελτία μας, θα συνεχίσετε να λαμβάνετε μηνύματα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου που σχετίζονται με τον λογαριασμό (όπως ειδοποιήσεις κατάστασης παραγγελίας, μηνύματα επαναφοράς κωδικού πρόσβασης κ.λπ.). Εάν αποφασίσετε ότι δεν θέλετε πλέον να χρησιμοποιείτε το κατάστημά μας και θέλετε να αφαιρέσετε τα προσωπικά σας δεδομένα από τη βάση δεδομένων μας (ή εάν θέλετε να λαμβάνετε όλα τα προσωπικά δεδομένα που σχετίζονται με τον λογαριασμό σας), στείλτε ένα email στο info@my-style.gr. Εάν πιστεύετε ότι τα προσωπικά σας δεδομένα έχουν γίνει κατάχρηση, έχετε το δικαίωμα να υποβάλετε καταγγελία σε εποπτική αρχή. Είμαστε υποχρεωμένοι σύμφωνα με τον Κανονισμό της ΕΕ για την Προστασία των Γενικών Προσωπικών Δεδομένων να σας ενημερώσουμε για αυτό το δικαίωμα. Δεν σκοπεύουμε πραγματικά να κάνουμε κακή χρήση των δεδομένων σας.

Μετάβαση στο περιεχόμενο